Password
Username
logo
เพิ่มหัวข้อ
ชื่อ
เมล
เบอร์โทร์
เว็บ
หัวข้อ
หมวดหมู่
รายละเอียด
รหัสแก้ไข
แท็ก

บริษัท ไอ ออโต้ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า แต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
816/30 หมู่ที่ 10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ 056-227550 , 220880 , 220881
โทรสาร 056-226399
111 หมู่ที่ 2
ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-571856
โทรสาร 056-571856

บริษัท ไอ ออโต้ จำกัด

816/30 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tle : 056-227550 Fax : 056-226399 E-mal : info@iauto.co.th , www.iauto.co.th